3 Ревизии (master)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Marc Wäckerlin 6d81df1678 fix build on eoan преди 1 година
  Marc Wäckerlin 2efbf47a34 fix rpm build преди 2 години
  Marc Wäckerlin 605c4eea79 improved waiting for elements: defaults to timeout-1 if element should be there, defaults to timeout/3 if element is optional преди 3 години